dissabte, 18 de novembre de 2017

Goigs a la Mare de Déu del Roser. Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER QUE ES CANTEN EN L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT FELIU DE SABADELL.

Mare de Déu del Roser
Vostres goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria.
Puig la vostra Senyoria
és la Verge del Roser.

Déu plantà dins Vós, Senyora,
lo Roser molt excel·lent
quan us féu mereixedora
de concebre'l purament,
donant fe al missatger
que del Cel vos trametia
Déu lo Pare, qui volia
fóssiu Mare del Roser.

Del sant Ventre produïda
la planta del Roser verd,
fou dels àngels circuïda
i servida amb gran concert;
i restà pur i sencer
vostre cos amb alegria
quan parí en l'establia
lo celestial Roser.
...
Puix mostrau vostre poder
fent miracles cada dia,
preservau, Verge Maria
los confrares del Roser.


Església arxiprestal de Sant Feliu de Sabadell
Foto: Josep Renalias

Interior de l'església de sant Feliu de Sabadell

divendres, 17 de novembre de 2017

Goigs a santa Bàrbara. Ogassa (Ripollès, Girona).

Santa Bàrbara, patrona de
la conca minera de Surroca.
Puix la palma i la corona
pel martiri us heu guanyat:
Santa Bàrbara, Patrona,
protegiu aquest veïnat.
...
Dels minaires de Surroca
sou patrona celestial,
mentre van minant la roca
vós guardeu-los de tot mal.
Si el treball els empresona
l'esperit té llibertat.

Ens vetlleu dintre la mina
i ennobliu nostres suors,
sou el sol que ens il·lumina
en aquestes tenebrors.
Feu que al cel cenyim corona
de celeste claredat.
...
Puix per vós sempre que trona
tots els llamps s'han desviat:
Santa Bàrbara, Patrona,
protegiu aquest veïnat.


A primers de desembre es fan a Ogassa les festes de Santa Bàrbara.
Foto: Joan Sarria, a ripollesdigital.cat
Església de Santa Bàrbara a Ogassa. Construïda l'any 1884 per la "Compañía de Ferrocarriles y Minas de San Juan de las Abadesas", és de planta rectangular i estil neogòtic. Durant els anys 1860-1890 la conca minera de Surroca va rebre una forta empenta degut a la possibilitat del carbó d'aquesta. És per això que durant aquests anys hi ha una forta empenta en construccions de tot tipus, essent una de les més importants la construcció de l'església de Santa Bàrbara.
Foto: Google Maps.


dijous, 16 de novembre de 2017

Goigs a la Mare de Déu de Gràcia. Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA, PATRONA DE LA PARRÒQUIA DEL MATEIX NOM DE LA CIUTAT DE SABADELL.

Ja que els fills sabeu vetllar
amb amor i amb eficàcia,
allargueu la vostra mà,
oh Mare de Déu de Gràcia.

De la culpa original
per miracle, preservada,
fou la vostra carn mortal,
de celestes dons ornada.
Natzaret en Vós fundà
la més alta aristocràcia.
...
Sobre un digne setial,
l'esguard nostre ara us contempla:
nou esplet parroquial
us dedica ara el seu temple.
En l'exèrcit cristià,
lluitarem amb noble audàcia.Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia de Sabadell
Foto: Marcos Brosel
Processó amb la Mare de Déu de Gràcia de la Hermandad Romera Virgen de Gracia.
Foto i més informació: Centro Cultural Andaluz


Virolai a sant Sebastià. Palafrugell (Baix Empordà, Girona).

VIROLAI A SANT SEBASTIÀ QUE ES CANTA EN L'ESGLÉSIA DEL POBLE DE CALELLA DE PALAFRUGELL.

Sant Sebastià
Nosaltres som la nau que s'extravia,
¡Oh Sant Sebastià!
Siau, doncs, vós, tot temps la nostra guia,
¡Oh estel de l'Empordà!

Vós, que en un cim volguéreu la capella,
damunt la mar, de cara a l'infinit,
vetllau atent pel poble de Calella
que als vostres peus humil està arrupit.

Feu que en la mar, que és clara meravella
que encisa els ulls i a Déu ens fa admirar
els pescadors del poble de Calella,
sense perill puguin guanyar-se el pa.

I els que hem vingut al poble de Calella,
on respirant a plaer s'eixampla el pit,
¡Sant gloriós! feu que trobem en ella
salut pel cos i pau per l'esperit.

¡Sant gloriós! la blanca ermita vostra
relluu mateix que un far,
Sant lluminós, siau la guia nostra
del món en l'aspra mar.

—Ramir Torres—

Aquest Virolai reutilitza la música d'un himne marià empordanès molt popular en aquell moment: "Reina del cel, pels àngels coronada, amor de los amors...".

* Agraeixo a Maria Bruguera Martí l'aportació feta a aquesta entrada a través del llibre de TORROELLA PLAJA, M.; PIERA TOSSETI, V. (1880), "El santuario de S. Sebastián", en edició facsímil "Sant Sebastià de la Guarda" de Lluís Molinas Falgueras. (2000). Ajuntament de Palafrugell i Hotel Restaurant El Far. 

Martiri de sant Sebastià. Pintura a l'ermita de Carles Grassot.
Imatge i més informació a l'estudi coordinat per Josep Burch.
Ermita de Sant Sebastià de la Guarda
Foto: erill


dimecres, 15 de novembre de 2017

Goigs a sant Sebastià. Palafrugell (Baix Empordà, Girona)

COPLAS DEL BENAVENTURAT CAVALLER Y MÁRTIR SANT SEBASTIÁ, ADVOCAT CONTRA LA PESTILENCIA. LA ERMITA ESTÁ COL·LOCADA EN LO TERME DE LA VILA DE PALAFRUGELL.

Sant Sebastià, a Palafrugell
imatge feta per Domènec Fita
Sant que amb fletxas obligat
habéu l'alta omnipotencia,
preservau est Principat
de Contagi y Pestilencia.

Para vos doná Narvona,
Mare la rica Milà,
y llur sanch nobilitá
felismen vostra persona:
en Roma fou aprobat
tal linatje y ascendencia.
...
En Deu vostre merit val
per cualsevol accident,
peró senyaladament
contra de epidémich mal:
Palafrugell humillat,
per só acut a tal potencia.
* Agraeixo a Maria Bruguera Martí l'aportació feta a aquesta entrada a través del llibre de TORROELLA PLAJA, M.; PIERA TOSSETI, V. (1880), "El santuario de S. Sebastián", en edició facsímil "Sant Sebastià de la Guarda" de Lluís Molinas Falgueras. (2000). Ajuntament de Palafrugell i Hotel Restaurant El Far. 

Interior de l'ermita de Sant Sebastià
Foto i més informació extreta d'un estudi coordinat per Josep Burch
Martiri de sant Sebastià. Pintura a l'ermita de Carles Grassot.
Imatge i més informació a l'estudi coordinat per Josep Burch.
Ermita de Sant Sebastià de la Guarda
Foto: erill

Goigs nous a la Mare de Déu de Queralt de Berga (Berguedà, Barcelona)

Mare de Déu de Queralt

Puix la nostra serralada
heu volgut per Seu d'amor;
doneu-nos vostre favor,
Verge de Queralt sagrada.
...
És per çò, que la gran festa
del vostre Coronament,
esdevé perennal gesta
que dirà en el temps vinent:
qu'heu sigut Reina aclamada
per pobres i rics a chor:
doneu-nos vostre favor,

Goigs a sant Lluís, rei de França. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DE SANT LLUIS. REI DE FRANÇA. VENERAT EN EL TEMPLE DELS SANTS JUST I PASTOR DE BARCELONA.

Sant Lluís IX, rei de França
Sóu espill reconegut
pels reis, i de França, honor;
Sigueu nostre intercessor,
Sant Lluís, per Déu volgut.

Ja d'infant fóreu pujat
en el sant temor de Déu,
Les vostres virtuts arreu
es coneixen aviat.
Amant a Déu, heu mogut
en el regne un gran fervor.
...
Sant Lluís, sempre propici,
sigueu en tribulacions.
Amb vostres intercessions
no ens deixeu caure en el vici.
Doneu-nos bona salut
i aparteu-nos de l'error.


Basílica de Sants Just i Pastor
Foto: José Luis Giménez


dimarts, 14 de novembre de 2017

Goigs a santa Rita. Mataró (Maresme, Barcelona).

GOIGS EN ALABANÇA DE LA CORONADA ESPOSA DE CRISTO STA. RITA DE CASSIA VENERADA EN LA SUA CAPELLA DEL VEINAT DE BATLLEIX. PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA CIUTAT DE MATARÓ. SA FESTA A 22 DE MAIG.

Santa Rita de Càssia
Si al que us pren per advocada
li alcançau del cel favor:
remeiau nostre dolor
Rita benaventurada.

Estant en cinta de Vos
vostra Mare avís tingué,
d'un ángel que li digué,
un part tindria ditjós,
de una filla tant ben nada,
que al món daria claror.
...
Per xó el veinat os coneix
i en vostra ermita os venera,
puix que sou la remeiera
dels habitants de Batlleix;
siau sempre sa advocada
vos demanen tots a chor.

De Batlleix sou venerada
i tant vos ama el Senyor:
remeiau nostre dolor
Rita benaventurada.


Ermita de Santa Rita de Valldeix a Mataró.
Foto: Jramis.
Imatge de Santa Rita a l'ermita.
Foto: Web de l'ermita.
Santa Rita és considerada la santa que aconsegueix coses impossibles i causes perdudes (juntament amb sant Judes Tadeu), així com la protectora de les dones víctimes de violència domèstica i dels problemes conjugals.