diumenge, 25 de febrer de 2018

Oració dels esposos a la Verge Santíssima

Immaculada Verge, Mare de l'Església i Reina de les nostres llars,

Vós que un dia, a Canà de Galilea, segellàreu, amb la vostra presència, l'amor d'uns esposos.

Acolliu favorablement els qui venim a demanar-vos, amb humilitat, que ens vulgueu beneir també a nosaltres, esposos cristians, que, units pel mateix ideal, busquem vostre Fill, Jesucrist, per la gràcia que Ell mateix volgué vincular al Sagrament del Matrimoni.

Conscients dels deures, que tenim com a cristians casats, enmig d'un món que hem de redimir perpetuant l'obra del vostre Fill; comptant amb el nostre no-res i amb la vostra omnipotència suplicant, ens dirigim a Vós amb tota confiança.

Concediu-nos el do de la santedat, Vós que sou més santa que tots els Sants.
Feu que la nostra unió com a esposos, consagrada pel Sagrament, sigui amb tota veritat unió d'ànimes i de vides, de pensaments i de propòsits al servei de Crist, per tal que sapiguem ser instrument apte de l'Església per a l'extensió del Regne de Déu en les ànimes, i responguem sempre a la darrera finalitat del matrimoni, que no és altra que la glòria de Déu.

Poseu, Mare de Misericòrdia, la vostra puríssima mirada sobre les nostres llars, els nostres fills i les nostres empreses.

Vetlleu perquè no s'apagui mai en nosaltres, la flama de l'amor que ens va ajuntar.

Finalment, amadíssima Mare nostra, escolteu el prec fervorós de tots els qui avui us lloem, perquè poguem un dia, en l'eternitat, fruir, juntament amb els nostres fills, de l'esperada visió de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, al qual sigui donada glòria per tots els segles dels segles. Així sigui.


PREGÀRIA DIALOGADA DELS ESPOSOS

(Espòs i esposa)
- Senyor, per haver-nos creat home i dona per a la propagació del gènere humà i per a la vostra glòria...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Espòs)
- Per haver fet, amb la vostra Providència, que ens trobéssim en la vida...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Esposa)
- Pel nostre mutu amor, irradiació del vostre amor etern...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Espòs)
- Pel dia feliç del nostre matrimoni...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Esposa)
- Pels fills amb què heu volgut alegrar la nostra unió...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Espòs i esposa)
- Perquè la nostra llar sigui un temple pel vostre amor...
- Augmenteu-nos la fe, Senyor.

- Perquè sapiguem suportar junts els sofriments d'aquesta vida...
- Augmenteu-nos l'esperança, Senyor.

- Perquès sapiguem perdonar-nos mútuament...
- Augmenteu-nos l'amor, Senyor.

- Perquè sapiguem educar cristianament els nostres fills...
- Ensenyeu-nos com a Mestre, Senyor.

- Els matrimonis que no coneixen els vostres designis sobre ells...
- Il·lumineu-los, Senyor.

- Els matrimonis desavinguts i desgraciats...
- Ajudeu-los, Senyor.

- Els matrimonis mancats del necessari...
- Ajudeu-los, Senyor.

- Als pares i mares malalts...
- Doneu-los salut, Senyor.

- Els que han quedat víduus o vídues...
- Conforteu-los, Senyor.

- Els fills que han quedat en orfanesa...
- No els abandoneu, Senyor.

(Espòs)
- Preguem perquè comprenguem cada dia millor els nostres deures d'esposos...
(Tots) - Ajudeu-nos i il·lumineu-nos, Senyor.

(Espòs)
- Perquè tinguem sempre present que heu assenyalat al matrimoni un primer fi santíssim, que ens cal tothora respectar...
(Tots) - Doneu-nos la vostra gràcia, Senyor.

(Espòs)
- Perquè no oblidem mai que li heu donat unes lleis, que ens cal tothora complir...
(Tots) - Doneu-nos la vostra gràcia, Senyor.

(Espòs)
- Perquè acceptem generosament les nostres responsabilitats  en la sustentació i govern de la família...
(Tots) - Doneu-nos fortalesa, Senyor.

(Espòs)
- Perquè no abusem mai en l'exercici de la nostra autoritat...
(Tots) - Doneu-nos prudència, Senyor.

(Esposa)
- Perquè siguem en tot companys fidels ens ajudem sempre...
(Tots) - Ajudeu-nos en la nostra feblesa, Senyor.

(Esposa)
- Perquè sapiguem ser sempre amants...
(Tots) - Augmenteu-nos la fidelitat, Senyor.

(Esposa)
- Perquè sapiguem ser afectuosos amb els nostres fills...
(Tots) - Augmenteu-nos l'amor, Senyor.

(Esposa)
- Perquè amb la nostra dolcesa i santedat, siguem una font de felicitat en la nostra llar...
(Tots) - Doneu-nos el somriure enfront del sofriment, Senyor.

(Tots)
- Perquè la vostra Santa Llei sigui en tot la norma del nostre obrar...
- Fortifiqueu la nostra voluntat, Senyor.

- Perquè posem sempre en Vós una confiança il·limitada...
- Aviveu la nostra fe, Senyor.

- Perquè no pensem mai que de servir-vos fidelment pot venir-nos-en algun veritable mal...
- Lleveu-nos tota temença, Senyor.

- Perquè per damunt de tot cerquem d'estimar-vos i de viure sempre en estat de gràcia...
- Doneu-nos un cor ben ample, Senyor.

(Tots) PREGUEM:

Feu, Senyor, que el Sagrament del Matrimoni, per mitjà del vincle sagrat que ens uneix, sigui per a nosaltres, durant tota la vida, un senyal eficient d'aquelles gràcies que ens són necessàries per a complir amb les obligacions de la vida matrimonial. Per Jesucrist, autor i conservador del nostre matrimoni. Així sigui.


.

Goigs a santa Mònica

GOIGS EN LLOANÇA DE SANTA MONICA, VIDUA.

Santa Mònica,
mare de sant Agustí
Puix que sou santa advocada
de la mare que us implora:
Empareu-nos en tothora,
Santa Mònica estimada.

La virtut i la puresa,
ja molt jove us són blasó
sempre i en tota ocasió,
enaltint vostra noblesa.
Per això, vostra enteresa,
per les gents era lloada.
...
Mare excelsa que al món dàreu
el preclar Sant Agustí;
sant que el cristià destí,
seguí com li ensenyàreu.
Fou el premi que abastàreu,
per vostra amor abnegada.
...
Les mares i les esposes
implorem el vostre ajut,
quan amb l'ànim abatut
somniem hores joioses.
Vulgueu fer enllà les noses
que enfosqueixen la jornada.dissabte, 24 de febrer de 2018

Goigs a la Mare de Déu dels Dolors. Vic (Osona, Barcelona).

GOIGS A LA MARE DE DÉU DELS DOLORS QUE ES CANTEN A LA SEVA ESGLÉSIA DE VICH.

Mare de Déu dels Dolors a la seva
església de Vic. Foto: Enric.
Puix per Vós, Verge transida,
se'ns ha obert el cel perdut:
En les penes de la vida
sigueu bàlsam i salut.

Feu-nos purs el cor i els llavis
per cantar els vostres dolors,
amb la fe dels nostres avis
en les seves amargors.
Cant de l'ànima agraïda
que té un sò de servitud.
...
Quan tot Vich fa olor de palma
i el perfumen els llorers,
Vós sortiu en nit de calma
per les places i carrers.
La gent prega enfervorida,
no trobeu ni un cor eixut.
...


Façana de l'església dels Dolors de Vic.
Foto: amadalvarez.


divendres, 23 de febrer de 2018

Pregària dels casats

PREGÀRIA DELS CASATS PER AGRAIR EL SANT MATRIMONI. DEMANANT AL SENYOR LA FIDELITAT PER MEDIACIÓ DE MARIA.

Tapís de la Sagrada Família.
Can Caballé de Sant Julià de Ramis (Gironès).

- Tots dos en veu alta:

Gràcies, Senyor, per haver-nos cridat al Sagrament del matrimoni en aquesta hora de la Història de l'Església. Les circumstàncies actuals ens exigeixen, més que mai, la santedat.

Concediu-nos, Senyor, Instituïdor del Sagrament del Matrimoni, que, com diu el Concili Vaticà II formem una Comunitat de Fe, d'Amor i de Vida.

Comptem amb la vostra gràcia que esperem obtenir per mitjà de la pregària familiar i amb la recepció de la Divina Eucaristia —que significa i construeix la unitat— i amb la pràctica de les virtuts domèstiques que volem exercitar constantment.

Us demanem que ens ajudeu a ser FIDELS l'un a l'altre en aquesta Hora perillosa de la nostra existència. La fidelitat que Vós Jesús teniu constantment a la Vostra esposa —l'Església—, feu que sigui la nostra!

Beneïu-nos, Senyor! Ajudeu-nos a pujar cristianament els nostres fills. Tant de bo que algun d'ell sentís la vostra veu per a consagrar-se al servei de l'Església!

Feu que la nostra Casa sigui una casa oberta, cristiana, fecunda, educadora i santa!!!

Us ho demanem per mediació de Maria, la vostra i nostra Mare, Reina del matrimoni i de la Família cristiana. Amén.


.

Goigs a l'apòstol Sant Jaume. Fadrell, a Castelló de la Plana.

GOIGS EN HONOR DE SANT JAUME DE FADRELL. PROTECTOR DE L'ENCOMANDA I TITOLAR DE L'ERMITA A ELL DEDICADA AL TERME DE CASTELLÓ.

Sant Jaume apòstol
Foto: mariocalvo
Puix que Vós sou el model
on es mira el nostre amor:
Sigueu, Jaume, des del Cel,
nostre sagrat protector.

Quan Déu busca entre la gent
aquells qui el vullguen seguir,
Vós no dubteu d'oferir
vostre treball al moment,
i ho feu amorosament,
sense buscar cap favor.
...
Vostra ermita és hui dins l'horta
la que toca cada dia
quan ens arriba el migdia
un so de Déu, que ens conhorta.
Sempre sou oberta porta
pel qui té vida interior.
...Ermita de Sant Jaume de Fadrell.
Foto extreta de la web elcami.cat


Celebració de Sant Jaume a l'ermita. Any 2014.
Foto: castellonenfiestas.com.
Retaule de Sant Jaume.
Foto i més informació: Emitas y Santuarios de la C. Valenciana.
Interior de l'ermita. Foto: Jesus Hermo.


dijous, 22 de febrer de 2018

Pregària per les vocacions. Oració de sant Joan Pau II.

El Papa sant Joan Pau II ordenant
un nou sacerdot.
Senyor Jesús!,
Pastor de les nostres ànimes,
que continues cridant amb la teva mirada d'amor a tantes i tants joves que viuen enmig de les dificultats del món d'avui, obre les seves ments per escoltar entre tantes veus que ressonen al voltant, la teva veu inconfusible, suau i potent, que també avui repeteix: "Vine i segueix-me".

Mou el cor de la nostra joventut a la generositat i fes-la sensible a les esperances dels germans que demanen solidaritat i pau, veritat i amor.
Orienta el cor dels joves vers la radicalitat evangèlica capaç de revelar a l'home modern les immenses riqueses de la teva caritat.

Crida'ls amb la teva bondat, per atreure'ls cap a Tu!
Pren-los amb la teva dolçor, per acollir-los en Tu!
Envia'ls amb la teva veritat, per conservar-los en Tu!
Amén.

.

Goigs a sant Hermenegild, rei i màrtir.

GOIGS EN LLAHOR DEL GLORIÓS ESPANYOL S HERMENEGILDO REY Y MÁRTIR. SE CELEBRA SA FESTA Á 13 DE ABRIL.

Sant Hermenegild
Ja que un trono desprecieu
Per gosar de millor vida:
La nostra oració rendida,
Hermenegildo, escolteu.

En molt rich palau nasquereu
De gran fausto rodejat,
Y de solio ja assegurat
Desde aquell moment tinguereu;
No obstant del tot l'oblideu
Veyent que 'l Senyor vos crida.
...
Així per vos l'heretjia
Rebé un cop lo mes formal,
Quant atacareu lo mal
Qu' en Espanya introduhía;
Y ab vostre zel ja deixeu
L'arrianisme sens eixida.


dimecres, 21 de febrer de 2018

Oració dels pares i mestres pels alumnes a l'escola.

Jesús i els nens. Passió de Cervera.
Foto: Carme Bonet.

Diví Salvador,
que us asseguéreu
amb els Mestres de la Llei,
us confiem els nostres fills
mentre estan a l'escola.

Infoneu en ells l'esperit de saviesa,
obriu la seva intel·ligència
a fi que us coneguin cada dia més
i aprenguin els coneixements que necessiten
per a la vida terrena i eterna.

Atorgueu-los les virtuts
de l'obediència i diligència.
Que apreciïn i estimin
els seus mestres i companys,
i que dia rere dia, creixin com Vós,
en edat, saviesa i gràcia,
davant de Déu i davant dels homes.
Amén.


.