27 de gener: Sant Mer.
28 de gener: Sant Tomàs d'Aquino.

dilluns, 23 de gener de 2017

Goigs a sant Antoni Maria Claret. Solsona (Solsonès, Lleida)

Sant Antoni Maria Claret
— Cor general:
Puix el vostre cor sentia
de les ànimes el zel:
o Claret! de nit i dia
protegiu-nos des del cel.

— Cor per a Solsona:
Puix en altre temps sentia
l'escalfor del vostre zel:
a Solsona nit i dia
protegiu-la des del cel.

De la terra de Solsona
que escoltà la vostra veu
de lloances la corona
des del cel Vós oireu.
Beneïu-la en aquest dia
perquè sigui a Déu fidel.
...
De la Claustra la Madona
veneràreu amb fervor
que l'honori feu Solsona
com a sa Mare d'amor:
perquè ens guiï en eixa via
com guia a la nau l'estel.
...diumenge, 22 de gener de 2017

Goigs al Sant Crist del Monestir de Ripoll (Ripollès, Girona).

GOIGS QUE ES CANTEN A LLAOR DEL SANT CRIST DEL REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL.

Puix vostra Imatge és rebroll
d'una fe no moridora:
Beneïu a qui us adora,
Crist dolcíssim de Ripoll.
...
La Regina de la Glòria
i el seu Fill diví en la Creu
són les joies de més preu
d'aquest temple i de sa història.
De Jesús vol ben sadoll
cada cor Nostra Senyora.
...
Dins la noble meravella
del Cenobi rediviu,
un absidiol ombriu
és vostra austera Capella:
font d'on no s'estronca el broll
d'una aigua eixamoradora.
...
Puix d'antiga fe és rebroll
vostra Imatge enternidora:
Pietat per qui us adora,
Crist dolcíssim de Ripoll.GOIGS DEL CRIST DE LA PURISSIMA SANG QUE ES VENERA EN EL MONESTIR DE RIPOLL.

Si la Creu heu escollida
per salvar la humanitat:
Aclariu la nostra vidabon Jesús crucificat.
...
La Basílica Olibana
mans impies van cremar:
Vostra imatge el mal ablana
i del foc es va lliurar.
Per les flames enbrunida
la Creu Santa hem adorat.
...
Tot un poble que dalera
us retorna al Monestir;
processó de gent austera
amb vui mitres pel camí.
I a la Vila adolorida
novament heu persignat.
...dissabte, 21 de gener de 2017

Goigs a la Mare de Déu de la Fossa. Ullà (Baix Empordà, Girona)

GOIGS A LA MARE DE DÉU DE LA FOSSA, QUE ES VENERA A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL D'ULLÀ (BAIX EMPORDÀ), BISBAT DE GIRONA.


Sol de la Fossa, d'Ullà,
niu d'amors, font d'avinença.
Acolliu-nos al cel clar
de la vostra benvolença.

De la fossa vau eixir,
i al cambril el nom perdura.
La pregària adolla aquí,
recolzada en la figura
d'un amor que és guardià
de divina complaença.
...
Sols en veure-us, el Montgrí,
vell d'assots de tramuntana,
para taula a tots els qui
per les comes i la plana
comparteixen el mannà
saborós de la creença.

Fóreu fossa resplendent.
Ara, sol que un poble abrusa.
Al malalt i al penitent,
i al fidel de vida il·lusa,
no negueu refugi o mà
si és lleial la prometença.


Goigs del 1783

De la Fossa intitulada
Verge Maria de Ullá,
siau la nostra advocada
contra tot poder tyrá
.

Antes que Moros vinguessen
per castich de tota Espanya,
perque no vos ofenguessen
per objecte de la sanya,
en una fossa amagada
vostre Poble vos deixá.
...

Imatge romànica de la Mare de Déu de la Fossa
Foto: emporion.org
Església parroquial de Santa Maria d'Ullà
Foto: Mutari
Mare de Déu de la Fossa.
Imatge extreta del bloc d'Antoni Sàbat i Aguilera.


Goigs a sant Antoni Maria Claret

GOIGS A LLAOR DE SANT ANTONI MARIA CLARET. ARQUEBISBE I FUNDADOR.

Sant Antoni Maria Claret
Fou un fet vostra naixença
ple de joia i venturós,
car un jorn havíeu d'ésser
sant insigne gloriós.

Es Sallent vila escollida,
vora un riu tot rialler,
on la mare us donà un dia,
amorosa, el bes primer.
Ningú del món no sabia,
fos el fet tan agradós.
...
Al besllum de millor vida
diu ben clara vostra veu,
—Cor Puríssim de Maria,
a vostres fills, no'ls deixeu.—
Que tots junts al Cel un dia
veiem vostres resplandors.

I en l'exili, el món deixàreu
beneint-nos amorós,
car un jorn havíeu d'ésser
sant insigne gloriós.divendres, 20 de gener de 2017

Goigs a la Mare de Déu de Malenyanes. Santa Agnès de Malenyanes, a La Roca del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona)

En lo cel sou coronada,
Mare del gran Redemptor:
de Malenyanes nomenada,
vida i llum del pecador.

Plena sou de fe complida,
i de gran humilitat,
quan per virtut infinita
concebeu a l'Increat:
Ave sens crim vos nomena
lo Etern Embaixador.
...
Las prenyadas queus reclaman
ab bon cor y humilment,
de tots los treballs que passan
en aquell seu gran torment,
Ab la vostra santa mida
las deslliurau del dolor.

Puig de nos sou reclamada,
Mare de l'Etern Senyor;
siau la nostra advocada,
vida i llum del pecador.

Goigs del 1855

Goigs del 1710

Mare de Déu de Malenyanes
Foto: Cartoteca Digital
Ermita de Santa Maria de Malenyanes, prop de la parròquia de Santa Agnès de Malenyanes.
Foto: Conèixer Catalunya


Goigs a sant Sebastià. Sant Joan de Mollet (Gironès, Girona)

Sant Sebastià, màrtir
Virtut, Noblesa y valor
puix en vostre cor sobrá:
Siau nostre defensor,
Martir Sant Sebastiá.

De Pare fill de Narbona
y de Mare Milanesa,
Vostre naixement abona
ser de crescuda Noblesa,
per lo qual lo Emperador
vos elegí Capitá.

En eix poble de Mollet,
tan antiga Cofraría,
té en vostre protecció dret
i en ella sempre confía,
ont per vós Nostre Senyor
extén sa lliberal má.

Sebastiá gran Protector
deslliuráunos Soberá
del contagiós ardor
y altre tot mal inhumá:
Siau nostre defensor
Martir Sant Sebastiá.


Goigs de l'any 1704

Església i poble de Sant Joan de Mollet (Gironès)
Foto: Luis Alonso Salvador

Goigs a la Mare de Déu de Puig-l'agulla (Puiglagulla). Vilalleons, a Sant Julià de Vilatorta (Osona, Barcelona)

GOIGS DE LA VERGE MARIA DE PUIGLAGULLA. VILALLEONS, ANTIGUAMENT MONTAGUT, EN LA PLANA DE VICH.

Mare de Déu de Puiglagulla (Puig-l'agulla)
Foto: Miguel-Angel Ramón Maramon
Puix que dels errats sou guia
Verge pía:
Siau nostra intercessora,
de Puiglagulla Senyora.

De Montagut la asperesa,
i malesa,
Ramon Ferrer habitava,
Sacerdot que confirmava
sa puresa,
lo que amb fervor predicava
als Ermitans que allí havia.

Una claretat hermosa
lluminosa
del Cel veu Ramon baixar
en les nits anant a orar
que graciosa
li venia a declarar
lo que Montagut cobria.
...
De vostres portents la fama
es derrama
per tot nostre Principat:
puix a vostra pietat
lo qui clama
resta luego consolat
i ple de tota alegria.

De la infernal tirania,
Verge pía:
Deslliurau-nos protectora,
De Puiglagulla Senyora.Goigs del 1741

Santuari de la Mare de Déu de Puiglagulla, a Vilalleons
Foto: turismesantjulia.com
Interior del Santuari de Puig-l'Agulla
Foto: Marcel Puig Puig

Goigs a la Mare de Déu de Monserrate (en castellà). Patrona d'Oriola (Alacant)

El nom de Monserrate ve del nom que li van posar uns benedictins catalans en honor a la Mare de Déu de Montserrat. Després el nom es va castellanitzar per a manifestar que és una advocació pròpia diferent a la catalana.

GOZOS DE NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE, PATRONA DE ESTA CIUDAD DE ORIHUELA.

Mare de Déu de Monserrate,
advocada contra terratrèmols
i contagis.
De Monserrate amorosa
Virgen Madre de afligidos:
Socorred los desvalidos,
Pues que sois tan poderosa.

Como tesoro escondido
Debajo de una campana,
Os halló la fé Oriolana,
Atraida del sonido:
Todos tu Imágen hermosa,
Veneran agradecidos.

Nombre quisieron ponerte
Por sosegar un debate
Y en fin el de Monserrate,
Os tocó por dicha y suerte;
Con él quedaste famosa,
Y los pueblos socorridos.
...
Pues que tiernamente miras
Por los hijos de Orihuela,
En sus penas los consuelas
Templando de Dios las iras,
Para que en su fé animosa,
Se alienten los perseguidos.
...
Santuari de la Mare de Déu de Monserrate, a Oriola
Mare de Déu de Monserrate