Temps de Quaresma
18 de març: sant Salvador d'Horta.
19 de març: sant Josep. 23 de març: Sant Josep Oriol.