Temps Pasqual: Reina del Cel, alegreu-vos, Al·leluia!...
25 d'abril: Sant Marc evangelista.
27 d'abril: Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya.

L'Assumpció

L'Assumpció (Tiziano)
(amb més resolució)
El 15 d'agost és la Solemnitat de l'Assumpció de la Mare de Déu al cel, en cos i ànima.

Goigs de l'Assumpció de la Mare de Déu:
Himne a l'Assumpció, (Litúrgia de les Hores)
Càntic a l'Assumpció, (Mn. Cinto Verdaguer)
A Maria Assumpta, (P. Jaume Garcia Estragués)
Mare de Déu d'Agost (mn. Ramon Muntanyola)
Assumpta est Maria (mn. Martí Mir)
Cant a l'Assumpció (H. Mª Miret)
Cançó a l'Assumpta, AssumptaAssumpta est! (mn. Camil Geis)
En la definició del dogma (Francisca Alcover)
Poema a l'Assumpció de Maria
Himne a la Mare de Déu Assumpta, patrona de Badalona

Goigs a Santa Maria:
.